Strategi och värderingar

Vår strategi är hållbar tillväxt. Genom att följa denna väg blir vi en leverantör inom innovativ, hållbar och ekonomiskt lönsam timmerhanteringsteknik. Vi uppnår målen då vi betjänar våra kunder med ledande timmerhanteringstekniker – utan att glömma kundstöd och kundservice av högsta kvalitet. Vi är medvetna om att kvalitet och säkerhet alltid kommer först.

Mission

Vi levererar projekt i anslutning till timmerhantering på ett säkert sätt till alla miljöer för att gagna våra kunder, aktieägare, anställda och de sammanslutningar som vi betjänar. Vi arbetar effektivare. I beslutsfattandet tar vi lika hänsyn till miljön, människan och ekonomin.

Värderingar

Säkerhet

Vi beaktar säkerheten i all vår verksamhet. Vi fokuserar på både den egna och andras säkerhet.

Ansvar

Vi känner våra kunder. Vi är alltid redo att betjäna dem. Vi arbetar för och med dem så att vi ska kunna överträffa deras förväntningar med våra lösningar. Vi finns där för våra kunder under produkternas och tjänsternas hela livslängd.

Nytänkande och innovationer

Vi för fram nya idéer och skapar framtiden. Vi skapar nya produkter och lösningar samt utvecklar vårt nuvarande produktsortiment. Vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. Att kunna föregripa förändringar och anpassa sig till dem innebär att vi ständigt letar efter smartare arbetsmetoder och är öppna för nya idéer.

Tillförlitlighet och effektivitet

Vi främjar en utomordentlig funktion av processerna, kvaliteten och säkerheten. Vi utvecklar ständigt våra processer och verksamhetssätt i hela leveranskedjan för att kunna uppfylla kundernas behov. Vi levererar vad vi lovar. Vi anser att kvaliteten på vår service definierar oss.