Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernens årliga omsättning är cirka en miljard euro. Antalet anställda är cirka 3 000. Addtech består av cirka 130 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer.

Tekniskt och ekonomiskt mervärde

Addtechs bolag delar en kultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens betonas.

Tyngdpunkten för Addtechs verksamhet ligger i Norden, men på senare år har även marknader utanför de nordiska länderna ökat i betydelse. Verksamhet finns i till exempel Polen, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Kina. Dessutom exporterar Addtech till cirka 20 länder.

Kunderna är framför allt tillverkare inom industrin, fordonsbranschen, telekommunikations- och elektronikbranschen samt forsknings- och sjukvårdslaboratorier. Addtech tillför tekniskt och ekonomiskt mervärde till sina kunder.

Addtech är en koncern som grundar sig på tillväxt. Tillväxten sker både organiskt och via företagsförvärv.

Addtech-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Net sales
1,36 €
VD
Niklas Stenberg
Dotterbolag
140
Antal anställda
3500

Affärsområden

Automation

Automation

Electrification

Electrification

Energy

Energy

Industrial solutions

Industrial solutions

Process technology

Process technology

www.addtech.fi