Underhåll, reparationer och installationer

Funktionella lösningar för timmerhantering och biprodukter är grundläggande förutsättningar för ett produktivt sågverk. Vi har flera årtiondens erfarenhet av att sälja, installera och reparera processanordingar för timmerhantering, sågintag och biprodukter.

Underhållsservice snabbt och enkelt

Genom att regelbundet låta en kvalificerad person besikta hela systemet förbättras förutsägbarheten för underhållsåtgärder.

Ett regelbundet underhåll ökar anordningens livslängd och gör arbetet säkert. Vi erbjuder mångsidig underhållsservice snabbt och enkelt. Vårt sakkunniga team utför förutom underhålls- och ändringsarbeten även installationer.