Underhåll, reparationer och installationer

Funktionella lösningar för timmerhantering och biprodukter är grundläggande förutsättningar för ett produktivt sågverk. Vi har flera årtiondens erfarenhet av att sälja, installera och reparera processanordingar för timmerhantering, sågintag och biprodukter.

Hög utnyttjandegrad med det nya underhållsservicekonceptet

Vi vill betjäna våra kunder så heltäckande som möjligt. Vårt nya underhållsservicekoncept möjliggör underhåll och reparation av sågverksanläggningar med ett snabbt schema, oavsett tid på dygnet. Vår partner i den nya servicemodellen är Dymont, som är specialiserat på industriella installations- och monteringsuppdrag.

Efterfrågan på konditionsundersökningar och underhåll har ständigt ökat. Genom att regelbundet låta en kvalificerad person utföra konditionsgranskningar av hela systemet förbättras förutsägbarheten för underhållsåtgärder. Regelbundet underhåll förlänger anordningens livslängd och gör arbetet säkrare.