Timmersortering

En högklassig timmersortering ökar effektiviteten genom att hastigheten kan hållas hög utan att säkerheten eller tillgängligheten påverkas.
Vi tillverkar och levererar alla maskiner som krävs för en modern Timmersortering, såsom timmerbord, stegmatare, bedömningsbord, enstocksmatare, metalldetektortransportörer, mät-transportörer, sorteringstransportörer med timmerfack o.s.v.

Samtliga maskiner är sedan många år tillbaka eldrivna och frekvensstyrda.

Transportörsystem för stora och små stockar

Vanliga stockdimensioner:

 • diameter 100–600 mm
 • längd 2,8–6,1 m
 • fura och gran (i särfall även andra trädslag)

Sorteringen sker i antingen betong- eller stålfack och en normal sorteringshastighet är 120–220 m/min.

Antalet fack varierar beroende på kundens behov. Nordautomation har levererat världens längsta timmersortering som är ca 500 meter lång och har 126 fack.

I våra leveranser ingår även nödvändiga renhållningstransportörer för timmersorteringen.

Samtliga maskiner är eldrivna och har en hög automatiseringsgrad.

Vi erbjuder även egna containerlösningar för operatörsplats, hydraulik- och elrum.

Maskiner för timmersortering

 • timmerbord (pålastning från lång- och kortsida)
 • särdragningsbord
 • stegmatare (enkel- och dubbelverkande)
 • bedömningsbord med avjämningsrullar
 • bullerdämpad mottagningstransportör
 • metalldetektortransportör med sökspole
 • mät-transportör anpassad för samtliga 3D- och röntgenmätramar på marknaden
 • sorteringstransportör med eldrivna frekvensstyrda stockavrullare
 • timmerfack i stål med löstagbara stolpar