Utgångspunkter för ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är en integrerad del av Nordautomations verksamhet. Vi stöder hållbar utveckling i vårt eget arbete och förser våra kunder med teknologi och tjänster, som hjälper dem att uppnå sina egna produktivitetsmål på ett ansvarsfullt sätt.

Miljöansvar

Vi strävar efter att minimera de direkta och indirekta miljöeffekterna av vår verksamhet.

Socialt ansvar

Vi främjar människors välbefinnande, säkerhet och rättvisa behandling.

Finansiellt ansvar

Vi genomför lönsam affärsverksamhet som en pålitlig partner och företagsmedborgare.

Whistleblowing
Etiska riktlinjer
Etiska riktlinjer för leverantörer