Reservdelar

Vår reservdelsservice omfattar leverans och installation av reservdelar. I vårt lager har vi ett stort sortiment nyckelkomponenter för omedelbar leverans. I brådskande fall tillverkar vi omedelbart komponenten om den inte finns i lager.

Säkerställ en effektiv och kontinuerlig produktion

Redan under projektgenomförandet visar vi kunden vilka reservdelar de behöver lagerhålla för att säkra anläggningens funktion och livslängd.

Vi rekommenderar alltid att man skaffar anvisade reservdelspaket, eftersom det är ett förmånligt och effektivt sätt att säkerställa systemets funktion i alla situationer. Även om vi levererar standardreservdelar snabbt och i allmänhet direkt från lagret så är det viktigt att beakta att vissa maskindelar alltid kräver en tillverkningstid – även då de tas i produktion direkt på beställningsdagen.

Ett förebyggande underhåll, snabba reservdelsleveranser och våra övriga servicetjänster säkerställer en effektiv och kontinuerlig produktion.

Vår reservdelsservice omfattar:

  • Leverans och installation av reservdelar
  • Stort sortiment av nyckelkomponenter som oftast kan skickas samma dag som beställningen tas emot
  • Reservdelslager både i Finland och Sverige
  • I brådskande fall kan vi i vår egen verkstad omedelbart påbörja tillverkningen komponenten
  • Vi erbjuder även reservdelar till timmerhanteringsmaskiner levererade under 70, 80 och 90-talet av företagen Hammars och Interlog