Produkter

Även den effektivaste processen producerar endast då den fungerar. Denna enkla sanning styr företagets verksamhet i alla skeden.

Därför vill vi för vår del säkerställa att er process verkligen fungerar – och självfallet så effektivt som möjligt. 

Helhetskompetens och försörjningstrygghet

Vår uppgift är att öka effektiviteten i kundernas produktion och rörelseintäkterna. Förutom effektivitet och produktivitet betonar vi även tillförlitlighet och ansvarighet.

I våra maskin- och processlösningar prioriterar vi tekniker som belastar miljön i så liten utsträckning som möjligt. I vårt arbete tillämpar vi principer enligt standarden ISO 9001. Vår ledande princip är att säkerställa kvaliteten i produkterna och hela verksamheten. Vad gäller företagsekonomiska värderingar tillämpar vi principen ”båda vinner”.

Utrustning för världens snabbaste sågverk

Nordautomation levererar effektiva anordningar för timmerhantering samt sågintag och barkhantering till Metsä Fibres nya sågverk i Raumo.

Kapaciteten i det nya sågverket beskrivs bäst med sågnings- och hanteringshastigheten, som är över 200 meter i minuten. Efter sågningsprocessen är hanteringshastigheten i råsorteringen likaså över 200 bitar i minuten i varje linje. Metsä Fibres projektledare Harri Haapaniemi uppskattar att den genomsnittliga hanteringshastigheten i finländska sågverk är 130–160 bitar i minuten.

– Anordningarna från Nordautomation uppfyllde våra krav vad gäller processens effektivitet, optimala placering och utrymmeslösningar. Det viktigaste i anordningarna är hög effektivitet och användarvänlighet. Med dem säkerställs sågverkets totala kapacitet, berättar Haapaniemi.

I det kommande sågverket spelar arbetarskyddet en viktig roll. I arbetarskyddet ingår förutom maskinsäkerhet framför allt bullerbekämpning och lösningar i anslutning till den.

”Bullerbekämpning har varit en utgångspunkt i planeringen ända från början”, konstaterar Harri Haapaniemi.