Montering och testning

Efter ytbehandlingen monterar och finslipar våra yrkesskickliga montörer anordningarna till högklassiga helheter. Efter monteringen testar vi ännu alla produkter, vars storlek tillåter det, innan de levereras till kunden. Vi utarbetar alltid ett protokoll över testerna.

Leveranser

Efter testning och kontroll packar vi produkterna inför transporten och skickar dem till kunden. För oss är det en hederssak att de levererade anordningarna fungerar felfritt samt är effektiva och hållbara.