Modernisering

Vårt moderniseringskoncept omfattar moderniseringstjänster för anordningssystemet, optimering av produktionsprocessen genom att avlägsna flaskhalsarna samt förnyelse av anordningar.

Bli kvitt flaskhalsarna

Vi levererar anordningar och processer med lång livslängd. En kostnadseffektiv och miljövänlig användning förutsätter dock regelbundet underhåll samt periodvisa moderniseringar. Tack vare vår kunskapsbas har vi god beredskap att genomföra olika moderniseringstjänster.

Våra experter har stor praktisk erfarenhet av mekaniska träförädlingsprocesser, som vi utnyttjar i stor omfattning för olika slags lösningar.

Vår fördel är många års erfarenhet av planering och genomförande av olika moderniseringsprojekt. Som beställare kan ni med andra ord lita på att projektet kommer att lyckas.

 • Moderniseringstjänster för system
 • Optimering av produktionsprocessen genom att avlägsna flaskhalsarna
 • Eventuella förnyelser av anordningar

Vilken anordning bromsar just er produktion?

 • Timmerbord
 • Stegmatare
 • Stockmatare
 • Timmervändare
 • Skruvrullar
 • Mottagningstransportör
 • Accelerationstransportör
 • Sorteringstransportör
 • Bandtransportör
 • Vibrationstransportör
 • Skruvtransportör
 • Flissåll