Modernisointi

Modernisointikonseptimme sisältää laitejärjestelmien modernisointipalvelut, tuotantoprosessin optimoinnit pullonkaulat poistamalla sekä yksittäisten laitteiden uudistukset.

Eroon pullonkauloista

Toimitamme laitteita ja prosesseja, joiden käyttöikä on pitkä. Kustannustehokas ja ympäristöä säästävä käyttö edellyttää kuitenkin säännöllistä kunnossapitoa sekä ajoittain tehtävää modernisointia. Laajan osaamispohjamme ansiosta meillä on hyvät valmiudet toteuttaa erilaisia modernisointipalveluja.

Asiantuntijoiltamme löytyy runsaasti käytännön kokemusta mekaanisen puunjalostuksen prosesseista, joita hyödynnämme kattavasti eri tyyppisiin ratkaisuihin.

Etunamme on useiden vuosien kokemus erilaisten modernisointiprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta, joten voitte luottaa tilaajana projektin onnistumiseen.

 • Järjestelmien modernisointipalvelut
 • Tuotantoprosessin optimointi poistamalla pullonkaulat
 • Mahdolliset laiteuudistukset

Mikä laite jarruttaa juuri teidän tuotantoanne?

 • Kiihdytyskuljetin
 • Lajittelukuljetin
 • Hihnakuljetin
 • Tärykuljetin
 • Ruuvikuljetin
 • Hakeseula
 • Kiihdytyskuljetin
 • Lajittelukuljetin
 • Hihnakuljetin
 • Tärykuljetin
 • Ruuvikuljetin
 • Hakeseula