Rekrytointi- ja työnhakijarekisterin rekisteriseloste

Päivitetty 1.6.2020

1.  Rekisterinpitäjä

Nordautomation Oy (0853293-3)
Hevoshaantie 5, 64100 Kristiinankaupunki
p. 020 7616 200

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Kuusisto, toimitusjohtaja
timo.kuusisto@nordautomation.fi
040 5118260

3.  Rekisterin nimi

Rekrytointi- ja työnhakijarekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilöt ovat hakeneet töitä Nordautomation Oy:ltä tai Nordautomation AB:lta

5.  Rekisterin tietosisältö

Tiedot ovat pääosin määrämuotoisia sisältäen: henkilön nimi- ja osoitetiedot, tietoja työkokemuksesta ja koulutuksesta ja haastattelijan tekemiä merkintöjä.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat työnhakijan antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta konsernin (Nordautomation Oy/AB) ulkopuolelle.

8.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet

a)  Manuaalinen aineisto
Rekisterin tulosteet arkistoidaan asianmukaisesti lukittuun tilaan. Tarpeettomat aineistot tuhotaan paikallisesti silppurilla. Säilytysaika on korkeintaan kolme (3) vuotta tietojen vastaanottamisesta laskettuna.
b)   ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietoja käsitellään sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on vain Nordautomation Oy:n toimitusjohtajalla. Käyttöoikeus varmennetaan käyttäjäkohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla tietokoneelle kirjauduttaessa. Palvelin ja työasemat ovat suojattuja salasanakäytännöillä.
Verkko on suojattu palomuurein (työasemat, palvelimet ja verkon ulkorajat). Palvelimen varmuuskopiointi suoritetaan päivittäin ohjelmallisesti. Backup-tiedostot säilötään verkkoasemalle, joka sijaitsee lukitussa laitekaapissa. Backup-tiedostoihin on pääsy yrityksen IT-vastaavalla.