Registerbeskrivning för rekryterings- och arbetssökanderegistret

Uppdaterad 1.6.2020

1. Personuppgiftsansvarig

Nordautomation Oy (0853293-3)
Hästhagsvägen 5, 64100 Kristinestad
tfn 020 7616 200

2. Kontaktperson i registerärenden

Timo Kuusisto, verkställande direktör
timo.kuusisto@nordautomation.fi
040 5118260

3. Registrets namn

Rekryterings- och arbetssökanderegister

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Personerna i registret har sökt arbete hos Nordautomation Oy eller Nordautomation AB.

5.  Registrets datainnehåll

Uppgifterna är i huvudsak formella och innefattar: personens namn- och adressuppgifter, uppgifter om yrkeserfarenhet och utbildning samt intervjuarens anteckningar.

6.  Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgiftskällan är den arbetssökandes angivna uppgifter.

7. Regelmässig utlämning av uppgifter

Uppgifterna överlåts inte utanför koncernen (Nordautomation Oy/AB).

8.  Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9.  Principer för skydd av registret

a)  Manuellt material
Utskrifter ur registret arkiveras i ett vederbörligt låst utrymme. Onödigt material förstörs på plats med en dokumentförstörare. Förvaringstiden är högst tre (3) år från mottagandet av uppgifterna.
b)    Uppgifter som behandlas med ADB
Registeruppgifterna behandlas elektroniskt. Endast Nordautomation Oy:s verkställande direktör har tillgång till registeruppgifterna. Användarrättigheten bekräftas med ett användarspecifikt användarnamn och lösenord vid inloggning. Servern och arbetsstationerna har skyddats med lösenordspolicyer.
Nätverket har skyddats med brandmur (arbetsstationer, servrar och nätverkets yttre gränser). Säkerhetskopiering av servern sker dagligen. Backup-filerna sparas på nätverksstationen som finns i ett låst maskinskåp. Företagets IT-ansvariga har tillgång till backup-filerna.