Inköpsguide för sågverks- och träförädlingsutrustning

Planerar du att beställa utrustning eller konkurrensutsätta linjeinköp?

Vet du vad du ska ta hänsyn till när du väljer en leverantör av sågverks- eller träförädlingsutrustning?

Vi har utarbetat en inköpsguide för företag inom sågverks- och träförädlingsbranschen som ger dig säker information som stöd för dina anskaffningsbeslut. Du kan beställa guiden kostnadsfritt till din e-post och på så sätt säkerställa att du har tillgång till högklassig utrustning som lämpar sig för din egen produktion.

I guiden behandlas dessa nio punkter:

  1. Linjernas hastighet och effektivitet
  2. Leverantörens egen produktion
  3. Högklassiga delar och komponenter
  4. Hållbara och korrekt dimensionerade konstruktioner
  5. Skalbarhet och möjlighet till modernisering
  6. Elektrifiering och energieffektivitet
  7. Garantitid och underhåll
  8. Reservdelar och deras tillgänglighet
  9. Livslängd och livscykel

Beställ inköpsguiden till din e-post

Fyll i och skicka formuläret för att få en kostnadsfri guide till din e-post. Beställningen varken binder eller förpliktar dig till någonting.

*” anger obligatoriska fält