Sågintag

Ett tillförlitligt sågintag säkerställer att sågproduktionen kan nå sin toppkapacitet. Lönsamheten ökar när stockarna flödar störningsfritt i processen. Vi tillverkar och levererar alla maskiner som krävs för ett modernt sågintag: elevatorer, skruvmatare, revolvervändare, kurvvändare, accelerationstransportörer, städskrapor, barkhantering samt el- och automation för nämnda maskiner.

Maskiner för sågintag

Stockarna matas störningsfritt in i barkningsmaskinen och vidare till såglinjen med önskad stocklucka.

För varje hastighetsområde finns egna effektiva lösningar.

Vanliga hastighetsområden:
70–120 m/min
120–160 m/min
160–250 m/min

På de allra flesta sågintag vänds stockarna innan de matas in till såglinjen.

Maskiner på sågintaget

  • timmerbord (pålastning från lång- och kortsida)
  • särdragningsbord
  • buntmatare (specialmaskin för klentimmer)
  • elevator med ändjämningsrullar
  • stegmatare (enkel- och dubbelverkande)
  • bullerdämpad mottagningstransportör
  • accelerationstransportör med band/rullkedjor (normalt 2-3 stycken före barkmaskinen)
  • renhållningstransportörer
  • revolvervändare
  • kurvvändare