Biprodukter

Med hjälp av en hanteringsanläggning för bark, flis och spån tar man till vara på allt som är av värde i träförädlingsprocessen. Både affärsverksamheten och miljön drar nytta av en korrekt hantering av biprodukter.

Hantering av biprodukter under såglinjen

Transportörssystem i undervåningen med överföringar av flis och sållade fragment ut till upplag.

Förädling av biprodukter för vidare användning och värdeökning

Torkning av olika slags material är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja era biprodukter.

Vi erbjuder system för torkning av bark, flis och sågspån.

Sågspån är vanligtvis ett lätt och vått material. Fukthalten i sågspån är vanligen 50–55 procent. Det finns många fördelar med att torka sågspån och det medför låga utsläpp. Torkningen ger betydande fördelar vid lagringen och transporten.

Maskiner för hantering av bark, flis och spån

  • bandtransportörer
  • skraptransportörer
  • skruvtransportörer
  • vibrerande transportörer
  • vibrerande matarbord
  • flissåll (flera storlekar)
  • tranporttunnlar (långa sträckor på hög höjd)
  • fördelningstransportörer
  • stångmatare
  • rivvalsar