Tillsammans mot toppkapacitet inom träförädlingsindustrin

Vi levererar anläggningar för hantering av timmerstockar, sågspån, flis och bark där prestanda i världsklass kombineras med funktionssäkerhet och hållbarhet.

 

Timmersortering

En högklassig timmersortering ökar effektiviteten, då hastigheten kan hållas hög utan att tillgängligheten påverkas. Vi tillverkar och levererar alla maskiner som krävs för en modern Timmersortering: timmerbord, stegmatare, bedömningsbord, enstocksmatare, metalldetektortransportörer, mät-transportörer, sorteringstransportörer med timmerfack o.s.v.

Samtliga maskiner är sedan många år tillbaka eldrivna och frekvensstyrda.

Mer om timmersortering

Sågintag

Ett tillförlitligt sågintag säkerställer att produktionen kan nå sin toppkapacitet. Lönsamheten ökar när stockarna flödar störningsfritt i processen. Vi tillverkar och levererar alla maskiner som krävs för ett modernt sågintag: elevatorer, skruvmatare, revolvervändare, kurvvändare, accelerations-transportörer, städskrapor o.s.v.

Samtliga maskiner är sedan många år tillbaka eldrivna och frekvensstyrda.

Mer om sågintag

Biprodukter

Med hjälp av en hanteringsanläggning för bark, flis och spån tar man tillvara på allt som är av värde i träförädlingsprocessen. Både affärsverksamheten och miljön drar nytta av en korrekt hantering av sågverkets biprodukter. Vi tillverkar och levererar alla maskiner som krävs för en modern biproduktshantering: bandtransportörer, skraptransportörer, vibrotransportörer, skruvtransportörer, matarbord, flissåll o.s.v.

Mer om biprodukter

Inköpsguiden kostnadsfritt

Planerar du att beställa utrustning eller konkurrensutsätta linjeinköp? Vet du vad du ska ta hänsyn till när du väljer en leverantör av sågverks- eller träförädlingsutrustning?

Ladda ned inköpsguiden kostnadsfritt