N O R D A U T O M A T I O N

Tekniska lösningar för skogsindustrin

Nordautomation Oy grundades 1991 och har specialiserat sig på produkt- och projektleveranser till träförädlingsindustrin. Våra timmersorterings- och hanteringslösningarna bjuder på hög prestanda, funktionssäkerhet och hållbarhet.

Träförädlarnas produktivitet och lönsamhet förbättras med Nordautomations tekniska lösningar och tjänster. Vi levererar enskilda anläggningar samt produktionslinjer som fungerar året runt oberoende av väder och vind.

Vår marknadsföring, försäljning, planering, projektledning, företagsledning och administration finns i Kristinestad och innefattar över tjugo personer. Produktionsanläggningen i Alajärvi sysselsätter sextio produktionsspecialister.

Nordautomations planering, produktion, projektledning och kompetenta produktionspersonal bidrar till företagets rykte som en pålitlig leverantör. Vi finns för att tillfredsställa kundernas specifika krav och behov.
Företagets omsättning är 15 miljoner euro och personalstyrkan 90 personer.
Share
Share