N O R D A U T O M A T I O N

A MEMBER OF THE ADDTECH GROUP

Tekniska lösningar för skogsindustrin

Nordautomation Oy grundades 1991 och har specialiserat sig på produkt- och projektleveranser till träförädlingsindustrin. Våra timmersorterings- och hanteringslösningar bjuder på hög prestanda, funktionssäkerhet och hållbarhet.

Med hjälp av våra tekniska lösningar och tjänster förbättras träförädlingsindustrins produktivitet och lönsamhet. Den slutliga produkten kan vara en enskild maskin eller en komplett produktionslinje och slutresultatet är en effektiv och pålitlig process.

Vår marknadsföring, försäljning, planering, projektledning, företagsledning och administration finns i Kristinestad och innefattar över tjugo personer. Produktionsanläggningen i Alajärvi sysselsätter sextio produktionsspecialister.

Nordautomations planering, produktion, projektledning och kompetenta produktionspersonal bidrar till företagets rykte som en pålitlig leverantör. Vi finns till för att tillfredsställa kundernas specifika krav och behov.

Företagets omsättning är 15 miljoner euro och personalstyrkan 90 personer.

Addtech Group
Nordautomation Oy ingår i den internationella Addtechkoncernen och hör till Industrial Process-enheten. Addtech-koncernen har över 130 företag och sysselsätter över 2.700 personer. Koncernens totala omsättning är över 900 miljoner euro.
www.addtech.se

Share
Share