Produktion

Våra produktionsfabriker ligger i Alajärvi i Södra Österbotten. I vår maskinverkstad arbetar cirka sextio kunniga fackmän. Produktionsenheten i Alajärvi har en yta på cirka 10 500 kvadratmeter och traverskranarnas kapacitet är 45 ton. De mångsidiga produktionsutrymmena möjliggör flyttning av stora komponenter samt montering av tunga anordningar.

Modern maskinpark

”En egen produktion ger många fördelar. Flexibiliteten möjliggör korta leveranstider. Dessutom kan vi övervaka och kontrollera hela tillverkningsprocessen från försäljning och planering till den färdiga produkten av hög kvalitet”, berättar verkställande direktör Antti Puumala.

En garanti för kvaliteten hos Nordautomation är den moderna maskinparken. Vi förnyar maskinparken hela tiden för att kunna uppfylla de ökande kvalitetskraven hos våra kunder. Våra moderna arbetsmetoder och vår yrkeskunniga personal gör att vi är ledande inom branschen.

I maskinparken utnyttjar vi de senaste tekniska lösningarna. I vår nya Best Hall har vi särskilt beaktat energibesparande åtgärder och materialåtervinning.