Ytbehandling

I Nordens största lackeringsanläggning i Alajärvi hanterar vi nästan 30 meter långa komponenter. Vi förbehandlar komponenterna med stålkuleblästring. Vid behov kan vi utföra mätningar av ytkvaliteten.

Rengöring och målning

I ytbehandlingen rengör vi materialet med stålkuleblästring. Blästringsytan är cirka 6 m x 27 m och stålkulorna återvinns och används på nytt. Därefter våtmålas komponenterna. För målningen har vi fyra stora moderna kammare, som är mellan sex och åtta meter breda. Längden är upp till 30 meter.

Luftkvaliteten kontrolleras med automatik som överför data till personalen med hjälp av informationsteknik.