Vastuullisuus käytännön toiminnassa

Nordautomationin vastuullisuus ja eettiset periaatteet näkyvät arjessa konkreettisina tekoina ja kestävinä toimintamalleina.

1. Kestävä liiketoiminta

Haluamme olla asiakkaidemme ja yhteistyötahojemme luotettava ja pitkäaikainen kumppani. Toteutamme rehellistä ja avointa liiketoimintaa lakien ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Emme hyväksy korruptiota tai epärehellistä kilpailua ja kunnioitamme toisten omaisuuden koskemattomuutta.

 • Kehitämme vastuullisuuttamme osana emoyhtiömme Addtechin vuosittaista strategiaprosessia.
 • Johtoryhmämme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon liiketoiminnan suunnitelmissa ja investoinneissa.
 • Toimintajärjestelmämme on ISO 9001 -sertifioitu, ja sen vuosittaiseen auditointiin sisältyy myös ympäristöasioita. Toimintamme vastaa käytännössä myös ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vaatimuksia.

2. Kestävä työpaikka

Tuemme aktiivisesti työntekijöidemme terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja henkilökohtaista kehitystä. Kunnioitamme heidän perusoikeuksiaan emmekä salli minkäänlaista syrjintää tai ahdistelua. Työehtomme ovat oikeudenmukaiset ja vastaavat lainsäädännön sekä työehtosopimuksen vaatimuksia.

 • Henkilöstön kanssa on käyty läpi Nordautomationin eettiset ohjeet, jotka ovat tärkeä osa uusien työntekijöiden suunnitelmallista perehdytystä.
 • Työpaikalla sovelletaan työssä jaksamisen ja varhaisen tuen mallia.
 • Työntekijöiden terveyttä seurataan säännöllisin tarkastuksin ja yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Sairauslomien määrä ollut toimialan vertailussa vähäinen.
 • Työympäristössä tehdään ergonomiamittauksia.
 • Työssä käytetään asianmukaisia apu- ja turvallisuusvälineitä, joita hankitaan tarpeen mukaan ja pidetään hyvässä kunnossa.
 • Tapaturmat ovat olleet seurannan mukaan lieviä ja vähälukuisia. Tapaturmien syyt tutkitaan ja riskitekijät minimoidaan.
 • Emokonsernimme Addtechin Whistleblowing-palvelussa on mahdollista ilmoittaa väärinkäytöksistä ja toiminnasta, joka ei noudata Nordautomationin arvoja ja käytäntöjä.

3. Kestävä toimitusketju

Pyrimme minimoimaan tuotantomme, toimintamme ja toimitusketjumme suorat ja välilliset ympäristövaikutukset. Periaatteitamme ovat laitteiden kestävyys, kiertotalouden edistäminen, materiaalitehokkuus ja hiilineutraalius. Edellytämme vastuullisuutta myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Materiaalit

 • Käytämme tuotteissamme mahdollisuuksien mukaan vähähiilistä terästä,
 • Olemme ottaneet käyttöön sähkö- ja kaasutrukkeja.
 • Komponenttimme kuljetetaan kierrätettävillä puulavoilla tai pahvilaatikoissa.
 • Pyrimme laitesuunnittelussa korvaamaan hydrauliset käytöt sähkökäytöillä.
 • Käytämme pintakäsittelyssä hiekkapuhalluksen sijaan metalliraepuhallusta, jonka partikkelit voidaan kierrättää noin 10 kertaa.
 • Käsittelemme ja säilytämme maaleja viranomaisohjeiden mukaisesti.
 • Olemme uusineet hitsauslaitteita ja muuta laitekantaa parantaaksemme mm. energiatehokkuutta.
 • Pidämme asiakasneuvottelut matkustamisen sijaan videon välityksellä aina mahdollisuuksien mukaan.
 • Panostamme digitaaliseen tiedonhallintaan ja paperin käytön sijaan.

Toimittajat, toimitukset ja asennukset

 • Kaikki merkittävät alihankkijamme ovat allekirjoittaneet Toimittajien eettiset ohjeet -sopimuksen. Tämä on edellytys kumppanuudelle myös uusien toimittajien auditoinnissa.
 • Kaikki asennuskumppanimme on auditoitu.
 • Toteutamme asennustyömaalla kierrätystä esim. purkutarvikkeiden suhteen.
 • Kuljetuksistamme vastaavat pääosin auditoidut kumppanit, jotka käyttävät mahdollisuuksien mukaan sähkökäyttöisiä rekkoja.
 • Kuljetuksissa suositaan vähäpäästöistä kalustoa ja reittien optimointia.

Tuotteet ja palvelut

 • Toimittamamme uudet laitteet ovat ympäristöllisesti yhä kestävämpiä. Suosimme esimerkiksi hydrauliikan sijaan sähkökäyttöisyyttä.
 • Uusien laitteiden tehokkuuden ansiosta niillä saadaan aikaan enemmän tulosta vähemmällä käytöllä ja ympäristövaikutuksilla.
 • Uusien laitteiden käyttöturvallisuus on entistä parempi esimerkiksi melutasojen suhteen.
 • Panostamme tuotteissamme kestävyyteen ja pitkään elinkaareen, jota pidentävät erinomaiset varaosa- ja huoltopalvelut.

Energia ja päästöt

 • Olemme aktiivisesti korvanneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvilla vaihtoehdoilla.
 • Käytämme hiilineutraalia sähköä. Tuotamme 1/8 sähköstämme omilla aurinkopaneeleilla. Uuden halli-investoinnin myötä meillä on mahdollisuus kolminkertaistaa oma sähköntuotantomme.
 • Olemme parantaneet energiatehokkuutta mm. LED-valaistuksella ja liiketunnistimilla.
 • Olemme myös tehostaneet rakennusten eristystä ja uusineet tuuletusjärjestelmiä.

Jätteet ja kierrätys

 • Keräämme kaiken jäte- ja hukkateräksen sekä toimitamme ne kumppanimme
  Eurajoen Romu Oy:n kautta kierrätykseen.
 • Kierrätämme hankintojemme pakkausmateriaalit ja lavat.
 • Kierrätämme jätemaalit asianmukaisesti.
 • Olemme vähentäneet syntyvän jätteen määrää laitekannan uudistuksilla. Esim. uusi plasmaleikkuri mahdollistaa metallileikkeiden määrän tarkemman optimoinnin.