Laatupolitiikka

Nordautomation Oy ja sen henkilökunta kehittää ja ylläpitää laadukasta toimintaa niin yhteisönä kuin yksilönäkin. Hyvä laatu on yritykselle kunnia-asia ja edellytys asiakassuhteiden pitkäjänteiselle hoitamiselle.

Toimintamme periaatteet ja avaintekijät

Toimintamme tärkeimpiä periaatteita ovat korkeatasoiset tuotteet, asiakastyytyväisyys sekä koko toimitetun laitteiston elinkaaren kattavat huolto- ja varaosapalvelut.

Laatunäkökohdat otetaan huomioon suunnittelun ja tuotannon kaikissa vaiheissa. Koko henkilöstö on laatutietoinen ja jokainen vastaa omassa työssään laadun syntymisestä ja oman toiminnan kehittämisestä.

Nordautomationin avaintekijöitä ovat asiakasläheisyys, palveluhaluinen, asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö sekä jokaisen yksilön itsenäinen ja vastuullinen toiminta.

Nordautomation Oy tuntee vastuunsa ympäristöasioissa ja noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita, ottaen huomioon työturvallisuusasiat, ympäristönsuojelun, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä pyrkii ennalta ehkäisemään toimintojensa haittavaikutuksia.

Toiminnan ja tuotteiden jatkuva kehittäminen on Nordautomation Oy:ssä työskentelevien yhteinen asia.

Noudatamme lainsäädäntöä sekä sidosryhmiemme vaatimuksia ja odotuksia toimien esimerkkinä vastuunsa kantavasta yrityksestä.