Vastuullisuus

Nordautomationin vastuullisuuden perustana ovat yhteiset arvot, Addtech-konsernin toimintaohjeet ja käytännöt sekä muut yhdessä hyväksytyt periaatteet.

Vastuullisuus painottuu kolmelle pääalueelle

1. Liiketoiminnan etiikka

Haluamme olla asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyötahojen luotettava ja pitkäaikainen kumppani. Toteutamme kaikissa yhteyksissä rehellistä ja avointa liiketoimintaa lakien, sääntöjen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Valitsemme kumppaneiksemme samoja periaatteita noudattavia tahoja. Emme hyväksy korruptiota emmekä epärehellistä kilpailua ja kunnioitamme muiden yritysten omaisuuden koskemattomuutta.

2. Vastuullisuus työpaikkana

Ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti työympäristömme turvallisuutta. Kunnioitamme työntekijöidemme perusoikeuksia ja tuemme heidän hyvinvointiaan sekä henkilökohtaista kehitystään. Emme salli minkäänlaista syrjintää tai ahdistelua. Työehtomme ovat oikeudenmukaiset ja vastaavat lainsäädännön sekä työehtosopimuksen vaatimuksia.

3. Ympäristöasiat

Pyrimme aktiivisesti minimoimaan toimintamme suorat ja välilliset ympäristövaikutukset. Otamme merkittävissä päätöksissä huomioon ympäristönäkökulman, jotta voimme luoda pitkäjänteisesti lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja koko yhteiskunnalle.

Ilmoituskanava

Ylläpidämme avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiömme liiketoiminnassa. Pidämme arvossa turvallisuutta ja kaikkien liiketoimintaamme liittyvien tahojen kunnioitusta. Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme.

Konsernimme Addtechin Whistleblowing-palvelu antaa mahdollisuuden ilmoittaa epäilemistäsi väärinkäytöksistä – kaikesta, mikä ei noudata organisaatiomme arvoja ja käytäntöjä.

Lisätietoja ja Whistleblowing-palvelu löytyvät täältä.