Tuotteet

Tehokkainkin prosessi tuottaa vain silloin kun se toimii. Tämä yksinkertainen totuus ohjaa yrityksemme toimintaa sen kaikissa vaiheissa.

Siksi haluamme olla osaltamme varmistamassa, että prosessinne todella toimivat – ja nimenomaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Kokonaisosaamista ja toimitusvarmuutta

Tehtävänämme on parantaa asiakkaidemme tuotannon tehokkuutta ja liiketoiminnan tulosta. Tehokkuuden ja tuottavuuden ohella painotamme luotettavuutta ja vastuullisuutta.

Laite- ja prosessiratkaisuissamme suosimme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia teknologioita. Sovellamme työssämme ISO 9001 -standardin mukaisia periaatteita. Ohjenuoranamme on varmistaa tuotteiden ja koko toiminnan laatu. Liiketaloudellisten arvojen osalta toteutamme ”molemmat voittavat” -periaatetta.

Laitteisto maailman nopeimpaan sahaan

Nordautomation toimittaa tehokkaat tukkilajittelun sekä sahan syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteet Metsä Fibren uudelle sahalle Raumalle.

Tulevan sahan tehoa kuvaa parhaiten tukkien sahaus- ja käsittelynopeus, joka on yli 200 metriä minuutissa. Sahausprosessin jälkeen kappaleiden käsittelynopeudet tuore- ja kuivauslajittelussa ovat niin ikään yli 200 kappaletta minuutissa per linja. Metsä Fibren projektijohtaja Harri Haapaniemi arvioi suomalaisen sahateollisuuden keskimääräiseksi käsittelynopeudeksi noin 130–160 kappaletta minuutissa.

– Nordautomationin laitteet täyttivät vaatimuksemme prosessin tehokkuuteen, optimaaliseen sijoitteluun ja tilaratkaisuihin liittyen. Laitteille keskeisintä on korkea tehokkuus ja käytettävyys. Niillä varmistetaan sahan kokonaiskapasiteetti, Haapaniemi kertoo.

Tulevalla sahalla työturvallisuus on merkittävässä asemassa. Laiteturvallisuuden lisäksi työturvallisuuteen kuuluu olennaisesti melunhallinta ja siihen liittyvät ratkaisut.

”Melunhallinta on ollut yhtenä suunnittelun lähtökohtana alusta alkaen”, Harri Haapaniemi toteaa.