Företagsansvar

Som en del av Addtech-koncernens principer grundar sig Nordautomation Oy:s verksamhet på respekt för arbetstagarna, samarbetspartnerna, sammanslutningen och miljön. I kärnan av all vår verksamhet finns ett etiskt och ansvarsfullt agerande på både strategisk och operativ nivå.

Mervärde för instressentgrupperna

Vi producerar mervärde för intressentgrupperna med hjälp av respekt, ansvar och hög kvalitet. Vi uppmuntrar våra samarbetspartner till en positiv förändring genom att följa våra etiska koder (Code of Conduct).