Nyanställd teknisk kännare på Nordautomation

Veli-Pekka Teräs föddes i en familj vars efternamn kunde ses som ett förebud om man är vidskeplig (teräs = stål). Och så blev det också, Teräs började arbeta med stål och metall.

Teräs, som började som Nordautomations konstruktionschef i februari 2022, tog ingenjörsexamen inom maskinteknik år 2003 från Satakunnan Ammattikorkeakoulu. Vid sidan om studierna inleddes en omväxlande karriär som har fört honom från löntagare till rodret för familjeföretaget, från Kristinestad till Kauhajoki via Björneborg och sen tillbaks.

”Under studietiden bodde jag i Björneborg i tre år och därifrån flyttade jag till Kauhajoki för ett arbete. Jag är hemma från Kristinestad och jag och min familj trivs här. När jag såg att Nordautomation hade ut en intressant och utmanande arbetsannons visste jag direkt att det här måste jag söka.”

Efter studierna arbetade Teräs på Vesme Systems Oy, först som konstruktör och sen som projektledare i sammanlagt ca fyra år. Därefter gick han 2006 med i familjeföretaget Tefoma Oy som hans föräldrar hade grundat. År 2014 tog han över rodret för företaget via ett generationsskifte.

Som företagare var Teräs huvudsakliga verksamhetsområde installation och underhåll av skogsmaskiner samt att bygga och förse maskinerna med utrustning. Vid sidan om detta utförde han även konstruktionsarbete.

”Jag har jobbat tre veckor på Nordautomation nu och börjar så småningom komma underfund med vad som förväntas av mig och vilka mina arbetsuppgifter är. Tack vare att jag har god teknikkännedom är det lättare att komma in i arbetet. Jag har varit med om mångt och mycket vad gäller teknik, eftersom jag redan som liten grabb har vuxit in i teknikens värld där hemma. ”

Teräs förväntar sig att få uppleva en lång och omväxlande resa i Nordautomations tjänst.

Här är ett fantastiskt team, var och en järnproffs. Så jag har en bra grund att göra min insats från. Som konstruktionschef strävar jag efter att få ut det mesta av varje konstruktörs personliga styrkor i varje projekt.

”Jag ser allt detta som en stor och fin utmaning.”

Veli-Pekka Teräs