Verkstadsmekanikern som blev produktionsingenjör

Samuel Murto tar under vårt samtal flera gånger upp viljan att utveckla sig. Den här ambitionen har lett den målinriktade unga verkstadsmekanikern från Nordautomations verkstad i Alajärvi till att från och med 18.3.2024 börja ett nytt jobb som produktionsingenjör.

Samuel Murto utbildade sig ursprungligen till verkstadsmekaniker och plåtslagare-svetsare. Han bekantade sig med Nordautomation då han under studietiden praktiserade och sommarjobbade på företaget. Nordautomation sysselsätter många i Alajärvi och eftersom Murto är från trakten var det för honom ett både bekant och intressant företag.

”Jag frågade redan medan jag sommarjobbade om jag efter min utexaminering kunde komma tillbaka för att se hur det är att jobba i verkstaden, och så kom vi överens om det”, berättar Murto. Sagt och gjort, när yrkesstudierna och militärtjänstgöringen var över började han i början av år 2019 som verkstadsmekaniker på Nordautomation. Allt flöt bra på och arbetet som verkstadsmekaniker har fortgått ända till hans nya utnämning. Under det senaste halvåret arbetade Murto också som teamledare.

”I egenskap av verkstadsmekaniker använde jag bearbetningscentret, svarvar, fräsmaskin och bandsåg. Arbetsuppgifterna var mångsidiga och jag fick nyttiga tips av de mer erfarna verkstadsmekanikerna”, berättar han. ”Verkstadsmekanikerns jobb är rätt så självständigt, men det är viktigt att man kommunicerar tillräckligt med det egna teamet.”

Murtos målsättning var att utvecklas och komma framåt. Därför har han under de senaste fyra åren, vid sidan av sitt jobb som verkstadsmekaniker, studerat maskinteknik i form av flerformsstudier vid yrkeshögskolan i Seinäjoki. Nu är studierna på slutrakan och han skriver sitt slutarbete om hur man kunde utveckla verkstadens layout och materialflöde, vilket i praktiken betyder hur arbetsstationerna och maskinerna ska placeras, så att arbetet löper så effektivt som möjligt.

Ansvar och kommunikation

Murto hörde sig för om Nordautomation kunde erbjuda ett jobb som motsvarade hans nya utbildning och kunnande. När platsen som produktionsingenjör blev ledig tog han tillfället i akt. När det blir prat om vilka förändringar det nya arbetet innebär kommer han först och främst att tänka på mera ansvar och kommunikation. Vad gör en produktionsingenjör?

“Produktionsingenjören fungerar som förman och ansvarar för den operativa delen av produktionen. Jag ansvarar för att arbetet utförs på ett säkert sätt, och att arbetarna, när dom går från jobbet, är lika friska som när dom kom till jobbet. Jag ser till att de anläggningar och produkter som vi tillverkar håller hög kvalitet. Tillsammans med produktionschefen ansvarar jag dessutom för att produkterna levereras till kunderna enligt överenskommen tidtabell”, räknar Murto upp. Som produktionschef är det också till fördel att själv veta hur man använder maskinerna, ifall någon behöver hjälp.

”Det här känns bra. Jag gillar att lära mig nytt och att jag har möjlighet att utveckla både mig själv och företagets verksamhet” summerar han.

Det som har överraskat Murto i den nya arbetsbeskrivningen är mängden information och hur viktigt det är att den här informationen sprids snabbt inom produktionsmiljön. Murto beskriver Nordautomation som en mångsidig och intressant arbetsplats och en pålitlig arbetsgivare. ”Vi har en jättebra samarbetsanda och det är lätt att komma överens med de andra”, tillägger han.

Han beskriver sig själv som en person, som strävar efter att ha en positiv inställning, som han även försöker få att smitta av sig på andra. ”Arbetsuppgifterna ska man sköta ordentligt, men annars ska man inte ta allting så allvarligt.”