Samarbete ger styrka till underhållstjänster

Nordautomations och Dymonts nya gemensamma underhållsmodell hjälper kunderna att upprätthålla en hög utnyttjandegrad.

Nordautomation har beslutat sig för att satsa mer på sin förmåga att betjäna kunder. Under våren 2023 kommer företaget att lansera ett underhållskoncept för sina kunder.

Nordautomations partner i det nya underhållsservicekonceptet är Dymont, som är specialiserat på industriella installations- och monteringsuppdrag. Företaget har lång erfarenhet av att underhålla och montera sågverk samt av samarbete med Nordautomation.

Den nya underhållstjänsten gör det möjligt att underhålla och reparera sågverken med ett snabbt schema, oavsett tid på dygnet.

”Dymont har en gedigen expertis när det gäller att montera våra sågverk, så det är klokt att slå ihop våra styrkor. Nordautomation har det övergripande ansvaret för den nya tjänsten. Försäljningen av underhållstjänsterna och offerter går också via oss”, berättar Nordautomations VD Timo Kuusisto.

”Vi har en 30-årig historia inom branschen. Under den här tiden har vi märkt att efterfrågan på reservdelar, underhåll och konditionsgranskningar har ökat”, fortsätter Kuusisto. 

Det nya underhållskonceptet garanterar en hög utnyttjandegra.
Det nya underhållskonceptet garanterar en hög utnyttjandegra. På bilden från vänster Antti Puumala, Ari Mäkelä, Janne Keto-Aro, Mika Eliala, Timo Kuusisto och Keijo Lamminen.

Ett decennium av samarbete

Nordautomation och Dymont har haft ett nära samarbete i tio år. Under denna tid har Dymont monterat 10–15 av Nordautomations timmersorterings- eller sågintagsprojekt.

Dymonts VD Ari Mäkelä konstaterar att det är lönsamt för maskintillverkare att erbjuda service och underhåll som en tilläggstjänst.

”Här kan vi stödja Nordautomations kundarbete. Vi har tillräckligt med reserv för att även med kort varsel få iväg underhållsenheten”, säger Mäkelä.

Enligt Janne Keto-Aro, Dymonts försäljnings- och projektchef, finns det en efterfrågan speciellt på tjänster som tar i beaktande underhåll av sågverksanläggningar i både förebyggande och upprätthållande syfte.

”Först görs en konditionsgranskning, utifrån vilken vi kan se var och hur arbetsbelastningen börjar byggas upp på respektive plats.” 

Nordautomations verkstad och reservdelslager och Dymont, som finns i Kauhajoki, ligger geografiskt nära varandra.

”Allt arbete sker ute på fältet hos kunden. Nordautomation har en effektiv verkstad i närheten, där det är lätt för oss att hämta nödvändiga reservdelar och andra förnödenheter och åka till kundens för att utföra arbetet”, säger Keto-Aro.

”Underhållsverksamheten tillför mervärde till kunden. Detta garanterar en högre utnyttjandegrad och smidigare drift hos kunden”, tillägger Kuusisto.

Nordautomations egen verkstad hjälper till med alla nödvändiga reservdelar och andra förnödenheter.
Nordautomations egen verkstad hjälper till med alla nödvändiga reservdelar och andra förnödenheter.

Underhållstjänster är motorn för tillväxt

Både Nordautomation och Dymont är växande företag. Enligt den gemensamma uppfattningen för båda kräver framgångsrik tillväxt en ännu bättre beredskap att betjäna kunden.

”Vi vill betjäna våra kunder ännu mer heltäckande. Det nya underhållskonceptet garanterar en hög utnyttjandegrad och längsta möjliga livscykel för vår utrustning”, säger Kuusisto.

Nordautomations försäljningsingenjörer Sari Rantala och Mika Eliala tror att försäljningen av underhållstjänster kommer vara ett välkommet komplement till reservdelsförsäljningen.

 ”Om vi tänker att kunden har en stor underhållsorganisation, så kommer ju kostnader att tillkomma som resultat. Vi vill gärna tro att den här nya tjänsten kommer hjälpa kunden att få ett bättre resultat”, säger Rantala.

Eliala säger å sin sida att han väntar med spänning på vad samarbetet med Dymont och den nya tjänsten kommer att ge.

Åtminstone förvissningen om att göra kunden ännu mer nöjd, konstaterar Eliala.

”Igår var vi på besök hos en kund, och de frågade om det skulle vara möjligt att beställa systemet färdigt installerat. Det var trevligt att säga att det definitivt kommer att lyckas.”

Redo att gå.
Redo att gå.