Nordautomationin ratkaisut mahdollistavat korkean käyntiasteen

Mikäli sahalaitoksessa halutaan saavuttaa paras mahdollinen kapasiteetti, on tähdättävä myös mahdollisimman korkeaan käyntiasteeseen. Siinä isoa roolia näyttelee sahan laitteiston tekninen käytettävyys. Nordautomationin toimittamilla tukkien käsittely-, lajittelu- ja syöttöratkaisuilla saavutetaan aina vähintään yli 99 prosentin tekninen käytettävyys, mikä tehostaa koko laitoksen toimintaa.

Käyntiaste ja tekninen käytettävyys kulkevat käsi kädessä 

Tekninen käytettävyys tarkoittaa prosenttilukua, joka saadaan alla olevalla laskukaavalla. Jaettavana on laitoksen vuotuinen kokonaistoiminta-aika, josta vähennetään mahdollinen mekaanisten, sähköisten, automaatiohäiriöiden ja muiden häriöiden aiheuttama seisokkiaika. Jakajana on vuoden kokonaistuntimäärä, josta vähennetään muiden häiriöiden aiheuttama seisokkiaika.  

– Laitoksen käyntiaste ja laitteiden tekninen käytettävyys kulkevat siinä mielessä käsi kädessä, että jos laitteet rikkoutuvat, se näkyy suoraan tuotannossa, kertoo Nordautomationin myyntijohtaja Keijo Lamminen.

Ongelmitta toimivat laitteet vaikuttavat merkittävästi siihen, että korkea käyntiaste voidaan ylipäätään saavuttaa.  

Erilaisilla sahoilla on luonnollisesti hyvin erilaisia kapasiteettiin liittyviä tarpeita. Siksi Nordautomationin valikoimasta löytyykin laajasti ratkaisuja niin pienille kuin suurille sahalaitoksille. 

Esimerkiksi lajitteluradoista löytyy kolme eri perusmallia: kevyt, keskiraskas ja raskas. Niille voidaan valita rataratkaisuksi liukukola ja rullakola ja sähköiset tai hydrauliset pukkaimet. Nordautomationilla on jo vuosikymmeniä ollut intohimo päästä eroon hydrauliikasta ja kehittää sähköisiä ratkaisuja, jotka ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä.  

– Lajitteluradat ovat edelleen räätälöitävissä asiakkaan kapasiteetin ja muiden tarpeiden mukaan, Keijo Lamminen lisää.  

Monet sahalaitokset ovat onneksi pystyneet saavuttamaan vakaan ja korkean käyntiasteen Nordautomationin toimittamien huippuratkaisujen avulla. Kun tähän yhdistetään vielä ennakoiva kunnossapito, ei ”tulipaloihin” tarvitse törmätä käytännössä ollenkaan.  

– Laitteiston kuntoa seuraamalla, hoitamalla huollot etukäteen ja vaihtamalla kulutusosat ajoissa vältytään ylimääräisiltä teknisiltä seisakeilta.  

Tekninen käytettävyys aina yli 99 % 

Nykyaikaisella sahalla tukkeja pitää käsitellä tehokkaasti ja mittatarkkuus huomioiden. Tehokkaan käsittelyn takia linjastoihin kohdistuvat melkoiset nopeudet ja voimat. Kun laitteet on mitoitettu oikein ja asiakkaan antamat tehovaatimukset huomioiden, ei kovakaan ajo aiheuta ongelmia.  

– Vuositasolla tekniselle käytettävyydelle yleensä määritellään tavoiteprosentti. Me pystymme lupaamaan aina yli 99 prosentin teknisen käytettävyysasteen. Tämä luku kuvaa ehkä parhaiten sitä, miten hyviä ja laadukkaita Nordautomationin laitteet ovat, Keijo Lamminen kiteyttää.  

Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös esimerkiksi teräsvahvuudet ja teräslaadut sekä oikein mitoitetut komponentit. Laitteet ovat pitkälle automatisoituja, ja automaatioaste on korkea. Huippulaitteissa alimitoitukselle ei jätetä sijaa.   

– Näitä mitoituksia tietenkin tarkastellaan huolellisesti ja tehdään lisäksi kriittisten paikkojen lujuuslaskemia, jotta varmistutaan siitä, että laitteemme myös kestävät.  

Eräs nykyaikaisissa sahoissa korostuva asia on lisääntynyt työturvallisuus ja -viihtyisyys.  

– Laitteiden turvallisuusnäkökulmat ovat korostuneet ajan myötä. Myös meluasiat ovat nykyään entistä tärkeämpiä. Kun volyymit ja käsittelynopeudet kasvavat, kasvaa myös melun määrä, Lamminen toteaa. 

Nordautomationin toteuttamissa sahalaitoksissa noudatetaan kohdemaassa olevia lakeja ja asetuksia. Laitoksesta tehdään työympäristöä ja ympäristöä koskeva riskianalyysi. Materiaalit ja työsuoritukset ovat ensiluokkaisia. Melun torjumiseksi kehitetään jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja ja suositellaan meluseiniä melulähteiden sivuille. 

Laitos suunnitellaan siten, että pääsy sen eri osiin on helppoa puhdistamisen, tarkastusten, kunnonvalvonnan ja kunnossapidon suorittamiseksi. Tilaajan henkilöstö koulutetaan laitoksen oikeaan käyttöön mukaan lukien paitsi käyttöä myös kunnossapitoa, ympäristöä ja laatua koskevat asiat.  

– On monia asioita, joita tulee ottaa huomioon, kun toteutetaan optimaalinen ratkaisu kullekin asiakkaalle. Nordautomationilla kokonaisuus rakennetaan kasaamalla tärkeitä palikoita oikeille kohdille, Lamminen vertaa.