Nordautomation toimittaa laitteistoa maailman moderneimpaan sahaan

Metsä Fibren uuden sahan rakennustyöt käynnistyivät Raumalla tänä keväänä. Valmistuttuaan Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi, noin 200 milj. €, edustaa sahojen moderneinta kärkeä koko maailmassa. Sahalla otetaan käyttöön myös Nordautomation Oy:n toimittamat tehokkaat tukkilajittelun, sahan syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteet.

– Saha on teknologialtaan, tehokkuudeltaan ja toimintamalleiltaan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä koko sahateollisuudessa, kertoo Metsä Fibre Oy:n projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Tulevan sahan tehoa kuvaa parhaiten tukkien sahaus- ja käsittelynopeus, joka on yli 200 metriä minuutissa. Sahausprosessin jälkeen kappaleiden käsittelynopeudet tuore- ja kuivauslajittelussa ovat niin ikään yli 200 kappaletta minuutissa per linja. Haapaniemi arvioi suomalaisen sahateollisuuden keskimääräiseksi käsittelynopeudeksi noin 130–160 kappaletta minuutissa.

– Prosessin tehokkuudessa ja laadun varmistamisessa hyödynnämme konenäköä ja älykästä ohjausta. Uusi teknologia mahdollistaa sahausnopeuden ja kappaleiden käsittelynopeuden nostamisen sekä siirtymisen valvomotyöskentelyn.

Nordautomation toimittaa sahalle tukkilajittelun, sahan syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteet.

– Nordautomationin laitteet täyttivät vaatimuksemme prosessin tehokkuuteen, optimaaliseen sijoitteluun ja tilaratkaisuihin liittyen. Laitteille keskeisintä on korkea tehokkuus ja käytettävyys. Niillä varmistetaan sahan kokonaiskapasiteetti.

Tulevalla sahalla työturvallisuus on merkittävässä asemassa. Laiteturvallisuuden lisäksi työturvallisuuteen kuuluu olennaisesti melunhallinta ja siihen liittyvät ratkaisut.

– Melunhallinta on ollut yhtenä suunnittelun lähtökohtana alusta alkaen, Haapaniemi toteaa.

Pitkäaikainen kehittyvä kumppanuus

Nordautomation Oy on Haapaniemelle ennestään tuttu toimija aiempien yhteistyöhankkeiden pohjalta.

– Nordautomation on maineeltaan johtava pohjoismainen tukinkäsittelylaitteiden toimittaja. Meillä on heidän kanssaan pitkäaikaista yhteistyötä. Olemme nähneet, että yhtiöllä on vahvat resurssit ja osaaminen sekä halua kehittää ja viedä toimintaa jatkuvasti eteenpäin. Nyt koronan aiheuttaman epävarmuuden aikana myös pitkäaikaisella kumppanuudella on iso merkitys.

Nordautomationin osalta laiteasennukset alkavat ensi vuoden kesän jälkeen.

– Kesän 2022 aikana aloitamme ensin testaamalla ja koeajamalla koko tuotantoprosessi läpi. Varsinainen startti tapahtuu vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla.

Lopuksi Haapaniemi haluaa korostaa hankkeen merkittävyyttä koko alan kannalta.

– Tällaisilla huippumoderneilla projekteilla on suuri merkitys koko alan kehittymiselle. Asetamme nyt sahan teknologian, tehokkuuden ja turvallisuuden mittapuun muulle maailmalle.