Nordautomation + opiskelijat = win-win

Kuvassa vasemmalla Nordautomationille lopputyötään tekevä Markus Lahti sekä edellisen suven kesätyöntekijät Evelina Kotokorpi ja Lassi Lähdesmäki.

Nordautomationin ja oppilaitosten välinen yhteistyö kukoistaa – ja siitä ovat tyytyväisiä paitsi opiskelijat myös Nordautomationin henkilökunta. Opinnäytetöitäkin on firmassa tehty monta, tällä hetkellä kaksi opiskelijaa uurastaa omiensa parissa Kristiinankaupungin pääkonttorissa.

Automaatiosuunnittelijana sähköosastolla työskentelevä Otto Nurmi pitää opiskelijoiden antamaa panosta yritykselle varsin hyödyllisenä:

– Työharjoittelun tai opinnäytetyön tekeminen yrityksessä voi hyödyttää sekä työnantajaa että opiskelijaa. Hyödyt tulevat esille erityisesti silloin, jos opiskelijalla on jokin idea, joka voidaan ottaa yrityksessä käyttöön. Varsinkin silloin, jos idea osoittautuu paremmaksi kuin vanha tapa, niin sanottu ”näin on aina tehty”-käytäntö. Tällöin myös yrityksen työntekijät oppivat erilaisista ratkaisumahdollisuuksista ja niiden hyödyntämiskeinoista, joihin ei muuten yrityksessä olisi resursseja perehtyä. Parhaimmassa tapauksessa esimerkiksi opinnäytetyöstä saatu ratkaisu parantaa yrityksen tuotteiden toimivuutta.

Suunnittelupäällikkö Ari Kilpinen on samoilla linjoilla:

– Harjoittelija pystyy pienen perehdytyksen jälkeen tekemään projektille työtä. Esimerkiksi koneenrakennuksen opiskelija, käytyään koulussa Solid Works-peruskurssin, pääsee mallintamaan oikeita laitteita meille ja harjoittelu korostaa ohjelman oppimista.

– On hienoa huomata, kun opiskelija onnistuu omassa työssään ja hän oppii samalla käytännössä soveltamaan opiskelun aikana oppimaansa. Yleisesti tekniikan alan opiskelijoilla on hyvät perustiedot teknologioista, joita yrityksessä sovelletaan, mutta käytännön työkokemusta ei. Alkuvaiheen jälkeen opiskelijat tuovat esiin mielipiteitään ja ratkaisuehdotuksiaan, kunhan pääsevät taloon sisälle. Tietysti sekin vaikuttaa, onko opiskelija oma-aloitteinen ja onko hänelle selvää, mitä hänen tulisi esimerkiksi opinnäytetyönsä myötä selvittää tai ratkaista. Yrityksen tuleekin jo alkuvaiheessa perehdyttää hänet hyvin, Otto Nurmi toteaa.

– Opiskelijoiden kanssa toimeen tuleminen on yleensä helppoa, he ovat fiksuja ja asenne on kohdillaan. Juuri hyvällä asenteella ja aidolla alaan kohdistuvalla mielenkiinnolla voi saada harjoittelupaikan ja sitä myöten mahdollisuuden saada kesätöitä ja lopulta myös töitä valmistumisen jälkeen, Ari Kilpinen tiivistää, ja Otto Nurmi kannustaa:

– Kannattaa ottaa opiskeluista kaikki irti. Lisäksi on hyvä mahdollisuuksien mukaan itse ottaa asioista selvää ja rakennella, ohjelmoida, kokeilla ja testailla. Luonteeltaan kokeilunhaluisen ja soveltavan, ”kädet savessa”-tyyppisen opiskelijan on helpompi ymmärtää yrityksen tuotteiden toimivuutta.

Nordautomationille opinnäytetyötään tekevä Aki Liski opiskelee neljättä vuotta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa automaatioinsinööriksi erikoistuen sähköautomaatioon. Hänen työnsä perehtyy Nordautomationin tuotteiden toimintakyvyn parantamiseen konenäkö-sovelluksen avulla.

– Olen ollut vasta lyhyen aikaa Nordautomationilla, mutta minut on otettu todella miellyttävästi vastaan ja kaikki tuntuvat ystävällisiltä ja mukavilta. Minulle tärkeää töissä onkin hyvä henki, Aki Liski sanoo ja lisää:

– Kun valmistun ammattikorkeakoulusta, ajattelin pyrkiä työelämään. Saatan myös vielä jatkokouluttaa itseäni, sen vain tulevaisuus näyttää.

Myös Markus Lahti opiskelee neljättä vuottaan ammattikorkeakoulussa, Vaasan Noviassa. Hänen opiskelunsa keskittyvät suunnitteluun.

– Olin Nordautomationilla kesätöissä ensimmäisen kerran kesällä 2017, jolloin olin mukana työmailla pari kolme viikkoa saadakseni paremman käsityksen Nordautomationin valmistamista laitteista toiminnassa. Vietin myös aikaa konttorissa mallintamassa vanhoja piirustuksia 3D-muotoon. Kesällä 2018 olin mukana erilaisissa projekteissa tehden konepiirustuksia. Oli minulla myös yksi projekti, jossa toimin ainoana suunnittelijana, joten matkasin projektipäällikön kanssa sahalaitokselle mittaamaan tarvittavat tiedot myöhempää suunnittelua varten, Markus Lahti myhäilee ja jatkaa:

– Nyt teen lopputyötäni Nordautomationille ja olen myös mukana uusien projektien suunnittelussa. Firmasta minulla ei ole kuin hyvää sanottavaa. Kooltaan Nordautomation ei ole valtava, mutta mieluummin tutustun työelämään hieman pienemmässä yrityksessä, jossa saa paremman käsityksen siitä, mitä kukin tekee. On hienoa, että eri osastojen välillä tehdään yhteistyötä ja siten saa olla mukana rakentamassa kokonaista projektia eikä vain osaa siitä. Olen oppinut paljon ja saanut apua niiltäkin työntekijöiltä, jotka ovat olleet yrityksessä jo kauan.