1000 neliön laajennus tehostaa tuotantoa

Nordautomationin Alajärven konepajalla on täydessä vauhdissa hallilaajennus, jolla saadaan 1000 neliötä uutta tuotantotilaa. Samalla toteutetaan työpisteiden järjestelyssä merkittäviä muutoksia, jotka tehostavat tuotantoa.

Nordautomationin Alajärvellä sijaitsevat tuotantotilat käsittävät noin 10 000 neliötä osin erillisissä hallirakennuksissa. 1000 neliön laajennus koskee leikkaustoimintoja ja hitsaustuotantotiloja, minkä jälkeen lähes kaikki toiminnot sijaitsevat fyysisesti saman katon alla. Pintakäsittelylle ja koneistukselle valmistui oma tila 2017.

Työ on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaan. Tätä kirjoitettaessa juhannusta edeltävällä viikolla 2024 seinäelementit on asennettu ja nosturi on pihalla valmiina kattoelementtien asennukseen.

”Tärkein asia, mitä laajennus tuo tullessaan, on se, että saamme saman katon alle plasma- ja polttoleikkauksen, jotka ovat olleet eri hallissa tien toisella puolella. Sinne on kuskattu materiaalia ja sieltä puolivalmisteita ja leikkeitä takaisin hitsaukseen”, kertoo tuotantojohtaja Antti Puumala. Samalla myös työturvallisuus paranee huomattavasti, kun enää ei tarvitse ylittää vilkasliikenteistä Kuopiontietä jatkuvalla tahdilla.

”Toinen tärkeä uudistus on se, että pystymme eriyttämään oman loppukokoonpano-osaston. Tarkoille laakereille ja aksiloille ja muille herkille osille, jotka täytyy pitää puhtaana ja pölyltä suojattuina, on jatkossa oma tilansa. Myös varastolta voimme tuoda sellaisia tavaroita kokoonpanohalliin, mitä on ennen jouduttu säilyttämään eri osastossa.”

Huolellista tilasuunnittelua

Tilalaajennuksen yhteydessä suunniteltiin ja uudistettiin myös työpisteiden sijoittelu. Tutkittiin, laskettiin ja vertailtiin materiaalivirtoja ja tuotannon läpimenoaikoja erilaisilla layout-vaihtoehdoilla. Tavoitteena oli optimaalinen työnkulku materiaalin valmistuksesta hitsaustyöpisteille ja koneistukseen ja pintakäsittelyyn ja loppukokoonpanoon.

”Saadaan työntöohjausta aikaan, ja materiaalivirtaus selkiintyy. Hyödynnämme ”first in, first out” -menetelmää: kiireellisin työ menee aina edellä ja tulee ensimmäisenä pihalle”, selittää Puumala.

Kaikki on omaa suunnittelua. Puumalalla on ollut aiempaa työkokemusta tehdassuunnittelusta, mitä hän pystyi nyt hyödyntämään. Lisäksi tuoreen tuotantoinsinööri Samuel Murron Nordautomationilla tekemästä layout-suunnittelun opinnäytetyöstä oli tärkeää apua. Antti Puumala mainitsee myös lyhenteen VSM:

”Value stream mapping on otettu huomioon ja sitä käytetään vielä projektin edetessäkin, eli katsotaan, missä layoutillisesti logistiikassa ovat hukat, ja minimoidaan ne. Tavoitteena on saada asiakasarvo tuotteelle nousemaan joka kohdassa siten, että tuote on mahdollisimman vähän aika trukkien piikeissä”, Puumala sanoo.

Viime kädessä työn tehokkuuden lisääntyminen näkyy Nordautomationin kilpailukyvyssä ja on siten asiakkaiden etu.

Kaikki on valmista syksyllä

Edellä mainittuja sujuvan työnkulun tavoitteita täydentää samanaikaisesti toteutettavat hallinosturi-investoinnit. Tulossa on yksi uusi siltanosturi sekä kaksi puominostinta. Näiden avulla pystytään koko uuden 100 metrin yhtenäisen hallin mitalta varmistamaan työstettävän tavaran joustava siirtäminen kaikissa tilanteissa.

Nordautomationin kuluva vuosi on tilausten osalta ennätyskiireinen. Laajennusprojektin suunnittelussa olikin aivan olennaista huomioida ja turvata normaalin operatiivisen toiminnan jatkuva eteneminen ilman keskeytyksiä. Tässä on onnistuttu hyvin. Kaksi uutta nosto-ovea teetettiin, jotta tavaraa on voitu liikuttaa tilanteen mukaan eri suunnista sisään ja ulos.

Laajennuksen suunnittelu alkoi syksyllä 2023 ja työt alkoivat huhtikuun puolivälin jälkeen. Kaikki on tarkoitus saada valmiiksi lokakuussa 2024, lopputarkastus marraskuussa.

Anti Puumala väläyttää vielä jatkosuunnitelmia: ”Mahdollisesti tulemme lisäämään aurinkoenergian käyttöä asentamalla lisää aurinkopaneeleita katolle. Nykyisen 15 %:n sijaan voisimme laajennuksen myötä kattaa jo 50 % meidän tuotantomme energiatarpeesta.”