Värde från timmer

I mitten styrelseordförande Ilkka Kylävainio, Keitele Group / Lappi Timber; till vänster försäljningsdirektör Keijo Lamminen, Nordautomation; till höger VD Pauli Ojala, Nordautomation.

Värde och kvalitet

 

Även den mest effektiva processen producerar endast när den fungerar. Denna enkla sanning styr alla delar av vår verksamhet.

Vårt uppdrag är att förbättra produktionens effektivitet och därmed kundens rörelseresultat. Nordautomations framgångsrecept bygger på organisationens industrierfarenhet och  ett långsiktigt samarbete med andra maskin- och underleverantörer.

Nordautomation satsar på kundanpassad kvalitet. Kvalitetstänkandet och ansvarstagandet styr organisationens agerande. Bolaget är självförsörjande gällande planering, konstruktion och produktion.

Dessa resurser ger oss möjlighet att reagera snabbt gentemot kundernas önskemål och behov. Anläggningarnas driftsäkerhet och produktivitet är ytterst viktig.

Vi förespråkar absolut öppenhet och ärlighet gentemot våra kunder, medarbetare och andra intressenter.

Offerterna är noggrant förberedda och transparenta så att förhandlingarna kan föras utgående från en ömsesidig förståelse av hur teknikval och effektivitetskrav påverkar prissättningen. Nordautomation gynnar miljövänlig produktions och processteknik.

Vi tillämpar ISO 9001 som ledstjärna för att säkerställa verksamhetens, produkternas och anläggningarnas kvalitet, funktionalitet och säkerhet.

Det bästa värdet från timmer!

Träförädlingsindustrin transformeras och förnyas och anpassas till slutanvändarnas krav. Ny teknik och innovationer hjälper oss att öka anläggningarnas produktivitet och flexibilitet.

Studier visar att användningen av trä kommer att tredubblas fram till 2050. Träbyggandet stöder hållbar utveckling i en värld med växande befolkning och ökad social rörlighet.

Nordautomation följer och tolkar ”svaga signaler” för att bemöta kundernas behov för att höja intresset och värdet på träbaserade produkter både på kort och lång sikt.

Timret måste löpa!

Produktionsanläggningens strävan efter det bästa förädlingsvärdet börjar med timmersorteringen.

Högeffektiva anläggningar säkerställer att den värdefulla råvaran genom mekanisk och kemisk behandling omvandlas till en slutprodukt som ger mervärde åt både producenter och slutanvändare.

I timmersortering och såg- och processintag måste stockarna rulla framåt så nära varandra som möjligt och falla i exakt rätt ögonblick i sorteringsfacken. Strävan efter det bästa mervärdet startas i timmersorteringen!

Share
Share