Projekt

Produktiva lösningar för skogsindustrin

 

Keitele-Gruppen köpte snabb timmersorteringsanläggning, 200 m/min, 126 sorteringsboxar, 3D, röntgen för att öka sin avkastning och produktivitet.

Egen planering, konstruktion

Nordautomation producerar tekniska lösningar för timmersortering, sågintag och biproduktshantering där topprestanda kombineras med tillförlitlighet och hållbarhet.

En egen planering, konstruktion och produktion garanterar snabba leveranser och leveranstider. Industriell framställning av processmoduler förkortar också installation och igångkörning.

Effektivitet och lönsamhet

Träförädlingsindustrin kan med vår hjälp förbättra sin effektivitet och lönsamhet.

Våra erfarna konstruktörer, planerare och projektledare ansvarar att leveranserna startar i tid och producerar upp till specifikation.

Projektfaser

  • Definiera problemet / behovet
  • konstruktion
  • produktion
  • montering
  • igångkörning och utbildning
  • systematisk dokumentation
  • underhåll, fjärrsupport och underhåll
  • reservdelsservice och eftermarknadstjänster
Share
Share