Maskinverkstad

Maskinverkstaden sysselsätter sextio skickliga yrkesmän, varav de flesta är kvalificerad svetsare.
Produktionsenheten har en yta på 7500 kvadratmeter och traverskranarnas kapacitet är 40 ton”,
säger Tenho Saarimaa.

Alajärvi

Leveransfärdiga processelement är utrustade med elektrisk apparatur, automation och eventuell hydraulik i produktionsskedet för att främja installation och igångkörning hos kunden.

Tack vare maskinverkstadens utrymmen och produktionsteknik hanterar vi stora strukturer i Alajärvi.

Maskinverkstadens kunniga yrkesmän arbetar självständigt utgående från konstruktörernas ritningar och instruktioner.

Skickliga svetsare ser till att produkterna har kvalitet i sömmen.

En lärande organisation utvecklar sina arbetsmetoder genom interaktion med inre och yttre kunskapsimpulser och -resurser.

Ytbehandlade och installationsfärdiga processmoduler lastas och levereras via logistikkedjan till kunderna.

Share
Share