Maskinverkstad

Maskinverkstaden sysselsätter sextio skickliga yrkesmän, varav de flesta är kvalificerade svetsare.
 

Alajärvi

Leveransfärdiga moduler utrustas med elektrisk apparatur, automation och eventuell hydraulik redan i fabriken för att underlätta montage och driftsättning hos kunden.

Tack vare maskinverkstadens utrymmen och produktionsteknik kan vi hantera stora strukturer i Alajärvi.

Maskinverkstadens kunniga yrkesmän arbetar självständigt utgående från konstruktörernas ritningar och instruktioner.
Skickliga svetsare ser till att produkterna har kvalitet i sömmen.

Ytbehandlade och installationsfärdiga moduler lastas och levereras via logistikkedjan till kunderna.

En lärande organisation utvecklar sina arbetsmetoder genom interaktion med inre och yttre kunskapsimpulser och -resurser.
Share
Share