Maskinverkstad

Maskinverkstaden sysselsätter sextio skickliga yrkesmän, varav de flesta är kvalificerad svetsare.
 

Alajärvi

Leveransfärdiga processelement är utrustade med elektrisk apparatur, automation och eventuell hydraulik i produktionsskedet för att främja installation och igångkörning hos kunden.
Tack vare maskinverkstadens utrymmen och produktionsteknik hanterar vi stora strukturer i Alajärvi.
Maskinverkstadens kunniga yrkesmän arbetar självständigt utgående från konstruktörernas ritningar och instruktioner.
Skickliga svetsare ser till att produkterna har kvalitet i sömmen.
Ytbehandlade och installationsfärdiga processmoduler lastas och levereras via logistikkedjan till kunderna.
En lärande organisation utvecklar sina arbetsmetoder genom interaktion med inre och yttre kunskapsimpulser och -resurser.
Share
Share