Kommunikation

Hanna Ojala, Ligna-2015, Hannover Messe

”Nordautomation deltog  i träförädlingsmässan Ligna 2015 och Ligna 2017 i Hannover och iträffade vi våra Nordiska kunder och samarbetspartners i Jyväskylä vid Bioenerig och Trämässan 2015  och 2017”, säger Nordautomations kommunikationsansvarige Hanna Ojala.

-Företagets nationella och internationella verksamhet utvecklas i ett nära samarbete med kunder och ledande teknologiföretag. Samarbetet har genom åren blivit allt djupare och mångsidigare.

-Alla lyckade leveranser främjas av en fungerande dialog samt en djup förståelse av kundernas behov och krav. Internet och digitala verktyg förenklar interaktiv växelverkan - vi jobbar ’nära varandra’ oberoende av distans och läge.

-Kundens behov och krav ställs först. En öppen dialog underlättar planering och produktion av funktionella processlösningar.

Förtroende

Vår marknadskommunikation har som mål  att förstärka bolagets digitala närvaro i sociala medier. Webbsidan presenterar produkt- och processbeskrivningar samt nyheter om beställningar och leveranser.

Nordautomation förutser en ökad ekologisk användning av trä inom byggnadsindustrin, möbeltillverkningen och inredningsbranschen. Personalen bekantar sig med nya trender via mässor, seminarier och sociala nätverk.

Innovationer, såsom LVL (Laminated Lumber Vener) och CLT (Cross Laminated Timber), öppnar  upp nya teknologimarknader för Nordautiomations kompetens, produktions- och leveransförmåga.

Ligna 2015 -mässan lyfte fram konceptet Industri 4.0 och ”Internet of Things”.

Ett antal seminarietalare spådde ankomsten av den ”fjärde industriella revolutionen” (Industri 4.0). I framtidsfabriken sammanförs robotik, mekatronik,  maskiner och processer, sensorer, automation, Internet of Things och sociala nätverk till ett flexibelt maskineri  som betjänar slutanvändarna med bättre och förmånligare produkter och tjänster.

 

Peter Näsman: Broschyr Modernisera Sågverk (pdf 1,13 Mb)
Pauli Ojala: Hyvin viestitty (pdf)

Share
Share