Försäljning

Produktiva lösningar för träförädlingsindustrin

Kundkännedom och processkunskap

Skogsindustrin anlitar erfarna, kompetenta och ansvarsfulla projektleverantörer som kan uppvisa goda referenser.

Våra kunder uppskattar Nordautomations täckande tjänsteutbud och lösningarnas långsiktiga användartrygghet.

Nordautomation har en stark position som leverantör av timmersortering, sågintag och biproduktshantering i Skandinavien.

Bolagets nya tillväxtområden är produkter och tjänster till cellulosa- och pappersindustrin, sliperier och plywoodtillverkningen.

Vår marknadsframgång bygger på personalens erfarenhet, kundkännedom och gedigen processkunskap.

Väkommen till Ligna 2019 i Hannover.

Hannu Luhtasaari, Hanna Ojala och Keijo Lamminen  vid Ligna-mässan i Hannover, Tyskland.

Share
Share