Framgångsföretag

Balance Consulting

I Kauppalehti Oy:s undersöknings- och analysenhets, Balance Consultings, framgångsklassificering har Nordautomation Oy utifrån sin ekonomiska prestationsförmåga klassificerats som ett framgångsföretag.

Ett företag som fått certifikatet Framgångsföretag karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat och en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet.

Utifrån jämförelserna av nyckeltalen har företaget placerat sig bland de bästa både av samtliga finska företag och inom sin
egen bransch. Framgångsföretag 2017-klassificeringarna grundar sig på räkenskapsperioder som har avslutats 2016/06–2017/05.

Helsingfors 31.3.2017.

Juha-Petri Loimovuori
Alma Talent, Verkställande direktör

Arno Ahosniemi
Kauppalehti, Ansvarig chefredaktör

 

 

 

Balance Consulting

I Kauppalehti Oy:s undersöknings- och analysenhets, Balance Consultings, framgångsklassificering har Nordautomation Oy utifrån sin ekonomiska prestationsförmåga klassificerats som ett framgångsföretag.

Ett företag som fått certifikatet Framgångsföretag karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat och en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet.

Utifrån jämförelserna av nyckeltalen har företaget placerat sig bland de bästa både av samtliga finska företag och inom sin egen bransch.

Framgångsföretag 2016-klassificeringarna grundar sig på räkenskapsperioder som har avslutats 2015/06–2016/05.

Helsingfors 24.3.2016

 

Share
Share