Automation

Elektrifierings- och automationstjänster

 

 • elektrisk planering
 • elektrifiering av processmoduler
 • planering av styrlogik och automation
 • el- och automationsinstallationer
 • systemstart och optimering

Tidigare

 • Transportörerna löpte med en konstant hastighet utan frekvensomriktare.
 • Logiken kontrollerade endast kritiska punkter i processen.
 • Antalet IO (input-output)  <100
 • Små förändringar i programmet krävde ett besök på ort och ställe.
 • Manuella kontroller utfördes genom mekaniska omkopplare.
 • Enorma kontrollrum och styrkonsoler.

 

Idag

 • Frekvensomriktare installeras för nästan alla användningsområden.
 • Frekvensomriktare är också en del av säkerhetsutrustningen.
 • Antalet IO-anslutningar > 700 + IO-säkerhetsfunktioner
 • Logiken kontrollerar hela processen och säkerhetsutrustningen.
 • Motoravgångarnas dubblerade konstruktion har ökat säkerheten.
 • Handreglage och parameterinmatning sker via visuella displayer med grafiskt användargränssnitt.
 • Distansstyrning av process möjliggörs, felsökning, tekniskt stöd och reparation via internet.
 • Informationssystemet producerar rapporter om driftfel och driftsstopp.


Den närmaste framtiden

 • Logiken beräknar och optimerar processfunktioner med stor noggrannhet - rutinartade manuella styr- och kontrollfunktioner minskar.
 • Frekvensomriktarna styr processen självständigt - justerar timmerintervaller, timmerflödet samt när och var individuella stockar  knuffas till valda sorteringsfack.
 • Systemet analyserar störningar, producerar statistik om störningstider och intervaller, indikerar flaskhalsar i processen samt informerar om underhållsbehov i förväg.
 • Med programvaran WinCC SCADA kan användaren välja (klicka) en specifik transportör och få en lista över transportörens elektriska komponenter.

”Mät- och styrsystemet förbättrar timmerhanteringens effektivitet. Ökad noggrannhet och hastighet höjer produktiviteten och råvarans användning optimeras”, säger el- och automationschefen Raimo Tarkka.

Share
Share