Planering

Definiera problemet,
förstå behovet

Bolaget producerar tekniska lösningar för timmerhantering där topprestanda kombineras med tillförlitlighet och hållbarhet. God planering utgår från en förståelse av kundens behov och krav.

Våra kunder förväntar sig att vi kan leverera helhetslösningar och ta ansvar Funktionella och kostnadseffektiva lösningarna uppstår från en öppen växelverkan mellan kund och leverantör.

Våra konstruktörer och planerare tillför sina erfarenheter, branschexpertis och insikter för att ta fram kostnadseffektiva och funktionella lösningar. 

Lösningsorienterad planering och konstruktion

 • resulterar i en ny och effektiv produkt / produktionsprocess
 • en anläggning som är enkel att använda och tillförlitlig i drift
 • kundorienterad kvalitet och användarstöd
 • kontinuerlig utveckling och långsiktigt samarbete

Investeringsprocess

 • driftsäkerhet och flexibilitet
 • korta leveranstider
 • utlovad kvalitet och projektledningskompetens
 • stabil finansiell bakgrund
 • operativ säkerhet och samarbetsmoral

Säker drift och utvecklingsstöd

 • processanalyser
 • användarutbildning
 • tekniskt stöd
 • servicekontrakt
Vi deltar i flera innovativa utvecklingsprojekt med målsättning att öka intresset och användningen av trä.
Share
Share