Som en ansvarsfull arbetsplats strävar Nordautomation Oy med sina egna anvisningar efter att förhindra eller åtminstone bromsa spridningen av virussjukdomen och dess konsekvenser för människor och ekonomi.

President Sauli Niinistö sade i en intervju med Yle att han är ”ganska” bekymrad över coronaviruset som plågar Finland och hela världen.

– Detta är något som vi inte tidigare har upplevt. Det påverkar individer, familjer, samhällen och nationen som helhet. Vårt beteende kommer att förändras och jag tror att det också kommer att förändra vårt sätt att tänka, sade Niinistö.

Han uppmanade finländarna att distansera sig från varandra fysiskt men samtidigt komma varandra närmare ”mentalt”.

– Detta kräver att man tänker som så att jag är inte ensam här utan vi är här tillsammans för att stöda varandra, sade Niinistö.

Nordautomations anvisningar i korthet:

 • Distansarbete rekommenderas om det är möjligt. Diskutera och kom överens om saken med din närmaste förman.
 • Undvik kollektivtrafik.
 • Möten och förhandlingar sköts på distans via telefon/videoanslutning. Inga möten ansikte mot ansikte.
  • Avboka möten med hänvisning till företagets anvisningar, såvida ärendet inte är kritiskt.
  • Inga besökare tas emot på våra kontor.
  • Interna möten kan ordnas efter eget gottfinnande. Enligt THL:s rekommendation bör möten med 10
   personer inte hållas.
 • Vi skakar inte hand.
 • Deltagande i större evenemang som mässor eller andra liknande kundevenemang är förbjudet.
 • Arbetsresor utomlands är förbjudna tills vidare.
 • Om man känner av symptom på influensa FÅR MAN INTE KOMMA TILL ARBETET! Genom att meddela din
  förman kan du vara hemma utan läkarintyg undantagsvis upp till fem arbetsdagar. Om sjukdomen kvarstår
  efter det måste du gå till läkaren.
 • En person som har hamnat i karantän får inte röra sig utanför hemmet eller komma i kontakt med sådana
  människor som kan smittas av sjukdomen. Vi rekommenderar att tjänstemännen tar med sin egen
  arbetsdator hem efter varje arbetsdag på grund av risken för att hamna i karantän.
 • Om en familjemedlem hamnar i karantän, träder även en två veckors karantän i kraft för dig.
 • Om du har rest/reser på din fritid, informera din förman om detta före du återvänder till arbetet.
  • Eftersom pandemin nu sträcker sig över hela världen, håller vi en två veckors karantän för alla som återvänder från utlandet. Arbetet sköts om möjligt på distans och man kommer först till arbetsplatsen efter den två veckor långa karantänen. Om du får symptom på coronavirus efter din resa bör du kontakta arbetshälsovården.

Situationen i Kristinestad och Alajärvi 18.3.2020

För närvarande framskrider alla projekt som planerat och enligt tidtabellerna.

Hittills har få fall av COVID-19 rapporterats i Finland, men vi förbereder oss för en omfattande epidemi. Hur detta kommer att påverka Nordautomations verksamhet och leveranser kan vi bara spekulera i… vi kommer att göra allt vi kan för att inverkan blir så liten som möjligt.

Stängning av våra komponentleverantörers fabriker och tillgänglighetsproblem till följd av detta, kan också orsaka problem för vår produktion.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som försiktighetsåtgärderna orsakar och för att vi flyttar på planerade besök. Vi följer med situationen dagligen och justerar våra interna anvisningar vid behov.

Kristinestad, 18.3.2020

Nordautomation Oy
Timo Kuusisto
VD

Ingenjör Timo Kuusisto Nordautomations nya VD
Share
Share