Affärsområdet Södra Wood redovisar ett rörelseresultat på 8 MSEK (0). Resultatförbättringen beror i huvudsak på en positiv prisutveckling och god efterfrågan på sågade trävaror. Omsättningen minskade med 8 procent till följd av gjorda omstruktureringar och en medveten reduktion i produktportföljen.

Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle.

– Marknadsläget för skogsindustriella produkter var fortsatt gott, och höjda priser för både marknadsmassa och sågade trävaror har bidragit till ett starkt resultat. Produktionen vid alla Södras anläggningar var stabil under kvartalet, samtidigt som Södra är inne i en investeringsfas som är mer omfattande än på många decennier, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– Vi har också fattat beslut om viktiga framtidssatsningar under perioden. Det handlar dels om ökad trävaruförädling inom korslimmat trä, dels om produktion av biobränsle baserat på biprodukten metanol från massaindustrin, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Källa:  Södras presstjänst, E-post: press(at)sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Denna information skickades av Södra: http://news.cision.com/se/sodra/r/starkt-resultat-och-ljust-marknadslage-for-sodra,c2370621

Ingenjör Timo Kuusisto Nordautomations nya VD
År 2016 var exportvärdet av skogsindustriprodukter 11,4 miljarder euro, vilket utgjorde 22 procent av Finlands varuexport
Share
Share