Modernisering

Bättre produktivitet med selektiva lösningar

 

Vi är väl rustade att genomföra olika moderniseringstjänster i och med vår breda expertis.

Våra experter har praktisk erfarenhet av många mekaniska träförädlingsprocesser och vi utnyttjar denna erfarenhet på ett mångsidigt sätt för att utveckla olika typer av lösningar till er fördel.

• Systemens moderniseringstjänster
• Optimering av produktionsprocessen genom att eliminera flaskhalsar
• Eventuella maskinuppdateringar

Hannu Luhtasaari
Tel. +358 (0)20 7616 225
Mobil +358 (0)400 568 680
hannu.luhtasaari(at)nordautomation.fi

Sari Rantala
Tel. +358 (0)20 7616 267
Mobil +358 (0)400 144 957
sari.rantala(at)nordautomation.fi

Henry Koivusaari
Tel. +358 (0)20 7616 768
Mobil +358 (0)400 144 964
henry.koivusaari(at)nordautomation.fi

Share
Share