Puulle Paras Arvo

Kuvassa keskellä hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio, Keitele Group / Lappi Timber; vasemmalla myyntijohtaja Keijo Lamminen, Nordautomation; oikealla entinen toimitusjohtaja Pauli Ojala, Nordautomation.

Arvot ja laatu

Tehokkainkin prosessi tuottaa vain toimiessaan. Tämä yksinkertainen totuus ohjaa toimintamme kaikkia vaiheita. Tehtävänämme on parantaa asiakkaidemme tuotannon tehokkuutta ja liiketoiminnan tulosta. Tehokkuuden ja tuottavuuden ohella painotamme luotettavuutta ja vastuullisuutta.

Tärkeässä asemassa on kokemuksen kautta rakentunut pysyvien kumppaneiden verkosto. Toiminnan laadusta puhutaan aivan liian vähän. Meillä parhaan asiakaslaadun tuottaminen lähtee henkilöstön myönteisistä asenteista ja kyvystä joustavaan toimintaan.

Omavaraisen suunnittelun ja tuotannon ansiosta pystymme  välittömästi vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin. Toiminnan korkean laadun lisäksi tärkeitä arvoja ovat avoimuus ja rehellisyys asiakkaitamme, henkilöstöämme ja sidosryhmiämme kohtaan. Myös tarjouksen huolellinen laadinta on osa Nordautomationin laatua.

Tarjoukset teemme läpinäkyviksi, jolloin niiden yksilöity sisältö ja hintavaikutukset ovat selkeästi tarkasteltavissa. Laite- ja prosessiratkaisuissamme suosimme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia teknologioita. Sovellamme työssämme ISO 9001 -standardin mukaisia periaatteita. Ohjenuoranamme on varmistaa tuotteiden ja koko toiminnan laatu. Liiketaloudellisten arvojen osalta toteutamme ”molemmat voittavat” -periaatetta.

Puulle Paras Arvo

Mekaaninen metsäteollisuus uudistuu. Muutokseen ohjaavia tekijöitä ovat puuteollisuuden innovaatiot sekä tuottavuutta ja joustavuutta lisäävät teknologiat. Tutkimusten mukaan puun käyttö kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Olemme osaltamme mukana rakentamassa puulle kestävän kehityksen ratkaisuja.

Nordautomation seuraa valppaasti toimialan ”heikkoja signaaleja”, sopeuttaa joustavasti osaamistaan, jotta asiakkaamme saavat kauttamme ratkaisuja, jotka mahdollistavat puun arvon nostamisen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Puun pitää juosta

Korkean jalostusarvon tavoittelu alkaa tuotantolaitoksella tukinlajittelusta. Mahdollisimman korkea jalostusarvo raaka-aineelle on kiteytettynä tukinkäsittelyn tarkoitus. Pätevä laitteisto huolehtii siitä, että arvokas puutavara muuttuu mekaanisessa tai kemiallisessa jalostuksessa arvonsa mukaiseksi tuotteeksi.

Tukinlajittelu on taloudellisilta perusteiltaan tarkkuuslaji. Tuotantotehon vuoksi tukkien on juostava linjalla mahdollisimman tiiviissä jonossa ja pudottava täsmällisesti oikealla hetkellä lokeroon. Korkean jalostusarvon tavoittelu käynnistyy tukinlajittelusta!

Lähde: The Professionals -julkaisu

Share
Share