Automaatio

Sähköistys- ja automatisointipalvelut

 

 • Sähkösuunnittelu
 • Käyttöjen sähköistys
 • Ohjauslogiikat
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Käyntiinajot ja optimoinnit
”Mittaus- ja automaatiojärjestelmällä saamme prosesseista enemmän irti, kun raaka-ainetta käytetään entistä tarkemmin. Tarkkuus ja nopeus tukinkäsittelyssä  lisäävät tuottavuutta”, sähkö- ja automaatiopäällikkö Raimo Tarkka toteaa.

Ennen

 • Kuljettimet toimivat vakionopeudella ilman taajuusmuuttajia.
 • Logiikka ohjasi vain kriittisiä kohtia prosessista.
 • IO-määrä <100
 • Pienetkin muutokset ohjelmaan vaativat kohdekäynnin.
 • Käsiohjaukset tehtiin mekaanisin kytkimin.
 • Valvomon ohjauspulpetit olivat valtavia.

Tänään

 • Taajuusmuuttajat ovat lähes kaikissa käytöissä.
 • Taajuusmuuttajat ovat osana turvalaitteita.
 • IO-määrä >700 + turva IO
 • Logiikka ohjaa koko prosessia ja turvalaitteita.
 • Moottorilähdöissä kahdennettu rakenne lisää turvallisuutta.
 • Käsiohjaukset ja parametrien syöttö tehdään näyttöpäätteellä, jossa on graafinen käyttöliittymä.
 • Laitokset ovat etäkäytettävissä, joten vian etsintä ja korjaus onnistuu kaukaa.
 • Häiriö- ja seisokkiraportit saadaan tietojärjestelmästä.

Lähitulevaisuus

 • Logiikka laskee ja optimoi prosessin toimintoja entistä tarkemmin - käyttäjän vastuulle jää vähemmän säädettävää.
 • Taajuusmuuttajat toimivat itsenäisesti prosessin säädössä - tukkivälin säätö, tukin annostelu, tukin pukkaus lokeroon.
 • Järjestelmä analysoi häiriöitä, tekee tilastoa häiriöiden tiheydestä ja kestosta sekä ilmaisee prosessin pullonkaulat ja informoi käyttäjää huoltotarpeista.
 • Osaluettelot WinCC-valvomo-ohjelmistoon: Huoltosivun layoutista klikkataan tiettyä kuljetinta, joka avaa kyseisen kuljettimen sähköosien luettelon.
Share
Share