Kaukotuki

Prosessivalvonnan käyttöliittymä 

 

Tuotannossa tehdyt esivalmistelut nopeuttavat sähkö- ja automaatiojärjestelmän integrointia asiakaskohteissa.

Parametrit ja toimintatiedot syötetään järjestelmään ennen käyttöönottoa. Automaation avulla käyttöönotto sujuu aikataulussa.

Automaatiojärjestelmän mobiilikäyttöliittymä mahdollistaa nopean ja havainnollisen etätuen sekä ongelmanratkaisun.

Tiedonsiirto on valvottua ja turvallista.

Share
Share