Talouden tunnusluvut

Suomen Asiakastieto Oy on yksi johtavista yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalvelu-yhtiöistä Suomessa.  Asiakastieto ylläpitää Suomen suurinta yritystietokantaa, joka sisältää tiedot kaikista suomalaisyrityksistä sekä niiden avainhenkilöistä. Lisäksi asiakastieto hallinnoi yksityishenkilöiden luottotietorekisteriä. Suomen Asiakastieto on puolueeton tiedontuottaja, joka turvaa yritysten ja päättäjien toiminta- mahdollisuudet luoton- ja riskienhallintaan sekä asiakkuuksiin liittyvissä asioissa.

 

 

Nordautomation-tilinpäätösanalyysi

Yritys: Nordautomation Oy
Y-tunnus: 08532933
Viimeisin tilinpäätös: 31.12.2016
Tilinpäätöskaava: 34, kululajipohjainen (yritys)

Tilinpäätösanalyysi perustuu Nordautomation Oy:n 31.12.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös tilikausien 2011-2015 tietoja. Tilintarkastaja on antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Volyymi: Nordautomation Oy:n liikevaihto on keskisuuri (15,0 m EUR). Yritys on toimialallaan selvästi keskimääräistä (1,4 m EUR) suurempi. Viime tilikaudella liikevaihto on kasvanut voimakkaasti (30,4 %).

Kasvu on ollut merkittävästi nopeampaa kuin toimialalla keskimäärin. Tämän ansiosta yritys voi nopeasti kasvattaa markkinaosuuttaan, mikäli suuntaus jatkuu tulevaisuudessa.

Kannattavuus: Yrityksen käyttökateprosentti (15,0 %) on toimialaan (mediaani 8,9 %) suhteutettuna erittäin hyvä. Tämä viittaa poikkeuksellisen hyvään tulorahoitukseen. Kannattavuuden kehitys on ollut pitkällä aikavälillä erittäin positiivinen.

Liikevoittoprosentti (13,9 %) on toimialaan (6,6 %) verrattuna erittäin hyvä, merkiten alan keskimääräistä selvästi korkeampaa katetta.

Vakavaraisuus: Nordautomation Oy:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna hyvä (39,8 %).

Yhteenveto ja huomautukset: Yritys kasvaa nopeasti, mutta on pystynyt samalla pitämään kannattavuuden ja vakavaraisuuden hyvällä tasolla. Se on osoitus hallitusta kasvusta.

 

 

 

Yksityiskohtaista tietoa Nordautomation Oy:n talouden tunnusluvuista.

Nordautomation Oy
Tilinpäätös 2016/12

Balance Consulting

Nordautomation Oy:n vuonna 2016 päättynyt tilikausi oli normaali kalenterivuosi. Liikevaihto 2,9 kertaistunut tarkastelujaksolla  2013−2016.

Nordautomation Oy:n liikevaihdon voimakas kasvukehitys jatkui myös viimeksi päättyneellä tilikaudella. Liikevaihtoa kertyi yritykselle 15,0 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli +30,4%, kun se edellisellä tilikaudella oli +61,4 prosenttia.

Rahamääräinen ulkomaantoimintojen volyymi oli 9,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli erittäin merkittävä eli 63,4 prosenttia (32,0%). Ulkomaantoimintojen liikevaihto−osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti eli 31,4 prosenttiyksiköllä.

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,8 miljoonaa euroa (884 tuhatta euroa). Investointien määrä ylitti reilusti koko tarkastelujaksoa (2013−2016) vastaavan laskennallisen korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 93 tuhatta euroa.

Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 1,1 miljoonaa euroa. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli 16,7 ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna 11,5. Liikevaihtoon
suhteutettuna investoinnit olivat 18,9 prosenttia (7,7%).

Toiminnan jalostusarvo oli 6,1 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 40,8 prosenttia (35,5%). Jalostusaste nousi näin ollen melko selvästi edellisvuoden tasosta (5,3 prosenttiyksiköllä).

 

 

 

Yksityiskohtaista tietoa Nordautomation Oy:n talouden tunnusluvuista.

Nordautomation Oy
Tilinpäätös 2015/12

Balance Consulting

Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön, Balance Consultingin, menestyjäluokituksessa Nordautomation Oy on taloudellisen suorituskykynsä perusteella luokiteltu menestyjäyritykseksi.

Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius.

Tunnuslukuvertailujen perusteella yritys on sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon.

Menestyjä 2016 -luokitukset perustuvat tilikausiin, jotka ovat päättyneet 2015/06–2016/05. Helsingissä 24.3.2016

Kestävä yritys

Nordautomation suunnittelee ja toteuttaa teknisiä ratkaisuja tukinkäsittelyyn, joissa huipputason suorituskyky yhdistyy kestävyyteen ja luotettavuuteen.

Share
Share